Opis


|

zadruga Praksa


Inženjerska zadruga za projektiranje, urbanizam i oblikovanje Praksa je društveno-ekonomsko udruženje ravnopravnih fizičkih i pravnih osoba koje neposredno su-odlučuju o svim aktivnostima i zajedničkom poslovanju. Solidarnost i uzajamna pomoć, integracija kulturnog i političkog angažmana u proizvodnu sferu, edukacija i razmjena znanja među članovima neke su od karakteristika ove zadruge.

Praksu su osnovali članovi Pulske Grupe u svibnju 2011. godine kao prvu inženjersku zadrugu na području Hrvatske, a trenutno u njoj djeluju arhitekti, fotografi, dizajneri i novinari s nekoliko godina radnog iskustva.

About


|

Praksa cooperative


Praksa is an engineering cooperative for design, urbanism and architecture. As socio-economic association Praksa employs direct democracy regarding all activities, including collaborative work projects. Solidarity, mutual help, integration of cultural and political engagement in the sphere of production, education, exchange of knowledge and skills are some of the cooperative’s guiding principles.

Praksa was founded by members of Pulska Grupa in May 2011 as the first engineering cooperative in Croatia. It has members with several years of experience working in domain of architecture, photography, design and journalism.

Kontakt


|

ContactLost your password?
 • Pravila zadruge
 • Skupština 17.03.2011.
 • Skupština 15.11.2011.
 • Skupština 01.05.2012.
 • Skupština 23.12.2012.
 • Skupština 14.06.2013.
 • Skupština 25.10.2013.
 • Skupština 15.11.2013.
 • Skupština 22.11.2013.
 • Fin. izvještaj 2011
 • Fin. izvještaj 2013
 • Fin.izvještaj 2014
 • Fin. izvještaj 2015

Zoran Angeleski Šizo

*1968. u Puli, gdje završava osnovnu i srednju školu. Nakon služenja vojnog roka u Jugoslavenskoj narodnoj armiji 1987./1988. , upisuje u Zagrebu Fakultet političkih znanosti; a šest godina kasnije postaje diplomirani politolog. Početkom 1995. zapošljava se kao novinar u Glasu Istre gdje, nažalost, radi i danas, skoro 18 godina kasnije. Cijelo vrijeme je dobar čovjek, uz povremene padove, ali tek do ruba provalije. Pa nazad na put za raj.     

Aleksandar Ćelović

*1989. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Autor projekta arheološkog parka u Kandlerovoj ulici u Puli. Radio u arhitektonskim uredima u Zagrebu i Lisabonu. Od 2016. živi i radi u Puli.*1989. Graduated from the Faculty of Architecture in Zagreb. Author of the Kandlerova Archaeological Park project in Pula. Worked for architectural firms in Zagreb and Lisbon. Since 2016, lives and works in Pula.aleksandar.celovic@praksa.hr

 

Vjekoslav Gašparović

*1980. Diplomirao 2007. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Sudjelovao na arhitektonskim radionicama: Unije 2002., Dragodid, Vis 2004.-2005., Dubrovnik 2007., Ekosusak, Susak 2008. Radio u Rovinju, Puli, Zagrebu i Žminju.*1980. Graduated in 2007 at the Faculty of Architecture, Zagreb. Participated in architectural workshops: Unije 2002, Dragodid, Vis 2004-2005, Dubrovnik 2007, Ekosusak, Susak 2008. Worked in Rovinj, Pula, Zagreb and Žminj. +385 (0)95 909 7212
vjekoslav.gasparovic@praksa.hr

 

Draško Ivezić

*1975. Rođen u Puli, završio Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Filmsku karijeru počeo je u studiju Zagreb film, koji producira mnoge filmove na kojima je surađivao kao animator. Njegov prvi autorski film “Love & Vehicles” bio je na umjetničkoj rezidenciji za animatore u Danskoj, the Open Workshop, Viborg. Radi na nekoliko projekata kao producent i redatelj s planom na proširivanje po raznim digitalnim platformama.*1975. Born in Pula, finished Academy of Fine Arts in Zagreb. He started film career in studio Zagreb film, which produced many films he was working with. His first author film “Love&Vehicles” was hosted in Denmark in animation artist residence program, the Open Workshop in Viborg. He works on several projects as animation producer and director with plan to expand on many digital platforms.+385923142813

 loveandvehicles.com 

Edna Jurcan

*1982. Fotograf i arhitekt. Diplomirala arhitekturu na sveučilištu u Veneciji sa temom Arhitektonski vodič Pule 1850.-1990. Taj rad je bio nastavak izložbe i projekta Talijanska moderna arhitektura u Puli 1930.-40. kojeg je izložila 2006. godine u suautorstvu sa Emilom Jurcanom. Suosnivač Pulske grupe. Dirigent zbora Praksa.*1982. Photographer and an architect. Graduated at IUAV in Venice with master work Architectural Guide of Pula 1850.-1990. This work was a continuation of a project and exhibition Italian Modern Architecture in Pula 1930-40, made in 2006. in co-authorship with Emil Jurcan. Co-founder of the Pulska grupa. Leader of the choir Praksa.

Emil Jurcan

*1981.  Diplomirao na arhitektonskom fakultetu u Ljubljani. Suosnivač grupa Temp i Pulska grupa. Autor projekata rekonstrukcije Malog rimskog kazališta u Puli, Palače Nomada u Splitu i sportske luke Delfin u Puli. Od 2015. predsjednik Društva arhitekata Istre. Uređuje blog Praksa.*1981.  Graduated on School of Architecture, Ljubljana. Co-founder of groups Temp and Pulska grupa. Author of projects Small Roman theater in Pula, Nomad Palace in Split and communal port Delfin in Pula. President of Istrian Association of Architects since 2015. Editor of the blog Praksa.+385 (0)98 137 6147
emil.jurcan@praksa.hr

Ida Križaj

*1983. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Radila u raznim arhitektonskim uredima poput ureda Turato doo, Studio UP, ARP, Radionica arhitekutre i ureda ovlaštenog arhitekta Branimira Rajčića. Početkom 2012. pokreće samostalnu djelatnost u Rijeci. Vjeruje u izazov Bruce Sterlingove izjave 'Tomorrow composts today" i ideje biomimikrije. Uređuje blog Praksa..

Jerolim Mladinov

*1981. Arhitekt. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i zavrsio postiplomski studij na UPC Barcelona. Suosnivač Pulske grupe. Radio u arhitektonskim uredima StudioAntemurales, Njiric+arhitekti, MateoArquitectura, te na fakultetima u Zagrebu  i Ibagueu (Kolumbija). Nakon Pule, Zagreba, Kolumbije, Barcelone i Los Angelesa, nikome više nije jasno gdje živi.*1981. Architect. Graduated from the School of Architecture, Zagreb and completed a postgraduate degree at the UPC, Barcelona. Co-founder of the Pulska grupa. Worked for architectural firms StudioAntemurales, Njiric+arhitekti, MateoArquitectura, and at the Universities of Zagreb and Ibagué (Colombia). After Pula, Zagreb, Ibagué, Barcelona, and Los Angeles, no one can confirm where he lives.+ 385 (0)95 905 1 343
jerolim.mladinov@gmail.com

Sara Perović

*1984. Fotograf, arhitekt, grafički dizajner. Diplomirala na arhitektonskom fakultetu u Trstu gdje je radila kao tutor na radionici projektiranja. Fotografijom se bavi od 2007., izlagala na brojnim grupnim izložbama i objavljivala fotografije u nizu časopisa i fanzina, a od 2009. vodi projekt aTree zine koji je na raspolaganju u MoMA Library u New Yorku. Živi i radi u Berlinu.*1984. Photographer, architect and graphic designer. Has a degree in Master of Architecture at University of Trieste where she worked as tutor at design workshops. As a photographer she took part in many group exhibitions and was publicated in different magazines, fanzines and blogs. In 2009 she started a project aTree zine,  accesible in MoMa library in New York. She lives and works in Berlin.

Helena Sterpin

* 1976. Diplomirala arhitekturu na Politehnici u Milanu gdje je nastavila raditi dvije godine kao asistent na odjelu arhitektonskog projektiranja. Radila u nekoliko arhitektonskih ureda poput Stefano Boeri, Cino Zucchi Architetti i njiric+ arhitekti. Bila je suautor instalacije Boho Light Trap na 8. Venecijanskom bijenalu zajedno sa Matteom Agnolettom i Cino Zucchijem. Suosnivač edukativnog programa Djeca i Arhitektura pri Društvu arhitekata Istre.* 1976. Graduated at the Polytechnic School in Milan where she continued to work for two years as an assistant at the Architectural Design Department. Worked in several architecture offices like Stefano Boeri, Cino Zucchi Architetti and njiric+ arhitekti. Co-author of the Boho Light Trap installation for the 8. Venice Biennale together with Matteo Agnoletto and Cino Zucchi. Co-founder of the Children and Architecture educational program of the Istrian architects association.

Dejan Štifanić

*1974. Fotograf. S Pulskom grupom surađuje od 2006.
godine. Osnivač i voditelj udruge Studio KaPula u socijalnom centru Karlo Rojc, Pula.*1974. Photographer. Collaborates with Pulska grupa since 2006. Founder and director of Studio KaPula in social center Karlo Rojc, Pula.  

Marko Vojnić Gin

*1980, Pula. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2007. 2008. upisuje poslijediplomski doktorski studij pri ALU, Zagreb. Izlagao je na brojnim skupnim i samostalnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, a djela mu se nalaze i po muzejskim zbirkama. 2010. boravio na rezidencijalnom programu Flux Factorya u New Yorku. Za svoj rad do sada je bio nagrađivan više puta. Samostalno izlaže od 2002.*1980, Pula. He graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb 2007. In 2008 has enrolled in doctoral studies at the Academy of Fine Arts, Zagreb. He has exhibited in numerous group and solo exhibitions in Croatia and abroad, and some of his works are in museum collections. In 2010 he was at the residency program of Flux Factory in New York. For his work so far he has been awarded several times. He exhibits on solo exhibitions since 2002.