bool(true) bool(false) bool(false)

Interpretacija baroka

Kuća Leonardelli u Galižani

Interpreting baroque

Leonardelli house in Galižana


U središtu Galižane nalazi se gospodarsko-stambeni kompleks Casa Leonardelli sastavljena od centralne barokne palače uz koju se nadovezuju ostali objekti i dvorište sa cisternom. Rekonstrukcijom centralnog objekta s reprezentativnim baroknim portalom testirana je primjena stubišta u oblikovanju prostora. 
Casa Leonardelli is a late baroque complex situated in the center of the village of Galižana in Istria. With the project for reconstruction of the palace the application of stairs as a design element that produces not only movements and connections but space itself, is tested.  
Postojeće kameno stubište reciklirano je i presloženo u u novu prostornu dispoziciju s dva kraka koja vode do podesta – jedan postojeći usmjeren na glavni ulaz i drugi novi usmjeren prema dvorištu. Prizemlje je ogoljeno od svih pregradnih zidova kako bi novo stubište postao jedini element koji definira kretanje i razdiobu u prostoru. Novi čelični krak stubišta vodi od zajedničkog podesta prema balkonu na 1. katu kao fokus mjestu palače, a zarotirano je u novom pravcu kako bi ga osvijetlila zapadna svjetlost te na taj način prodrla u dubinu prizemlja same palače.  

The existing stone stairs are recycled and redesigned in a new spatial disposition with two ramps leading to a common platform – one from the main entrance, other from the courtyard. The ground floor is purged from all existing barriers and walls so that the new stairs could become the singular element that defines movement and division of space. New iron ramp is leading from the platform to the balcony on the upper floor which is the focal point of gathering in the palace. It is rotated toward the opening in the facade so that the western sunlight could illuminate the deepest areas of the ground floor.