Izigravanje demokracije


|

slučaj Muzil

Nakon burne javne rasprave o izmjenama prostornih i urbanističkih planova Grada Pule , održane na jesen prošle godine, u travnju 2014. godine pitanje planiranja poluotoka Muzila opet postaje glavna tema pulskih razgovora. Tih je dana gradska administracija objavila da odbija sve zaprimljene primjedbe o planiranju budućeg izgleda Muzila.

Playing democracy


|

Case Muzil

 

  • Goran Matić

U poharanoj industriji koti se gola represija


|

koju ulogu ima industrija u procesu brendiranja Pule

Stanovništvo, odnosno njegova prirodna i socio-ekonomska obilježja, predstavlja značajan resurs ili ograničavajući faktor ukupnog razvoja nekog područja.1

 

 

Naked repression breeds in devastated industry


|

what is the role of industry in the branding process in Pula

 

Istarski pristanak


|

forme represije u multikulturalnom društvu

IDS kao stranka konstantno gubi potporu glasača sve do 2005. godine, kada je zabilježen najslabiji izborni rezultat. Nakon te godine njihovi izborni rezultati ponovno rastu. Što se dogodilo te godine? Čini mi se da tih godina, točnije 2006., možemo locirati jednu prelomnu točku iz politike bazirane na kulturnom identitetu u politiku baziranu na discipliniranju stanovništva. 

Istrian consent


|

forms of repression in a multicultural society

EN txt - missing

E.U. u Praksi


|

zbornik tekstova

Dan ulaska u Europsku Uniju je neposredno za nama, a kolektivna euforija doživjela je svoj vrhunac spektakularnim događajima diljem zemlje. No u ponedeljak, 1.7., umjesto halucinacije nastupio je stvaran život!

Povodom tog datuma zadruga Praksa je izdala brošuru E.U. u Praksi koju možete downloadati ovdje

E.U. in Practice


|

edition

 

Dossier Pulska grupa


|

Fantom slobode 1/2, 2013

Književni časopis Fantom slobode, u izdanju Durieux i Art radionice Lazareti, posvetio je dvobroj arhivi Pulske grupe. Časopis na 527 stranica u boji kronološki evidentira materijal kojeg je grupa periodički objavljivala u vlastitim publikacijama, novinama, mapama i knjigama.

Cijena knjige je 110 kn.
PDF knjige možete downloadati ovdje.

Dossier Pulska grupa


|

Fantom slobode 1/2, 2013

EN txt

Michael Hardt profesor je književnosti na sveučilištu Duke u SAD-u te, s Antonijem Negrijem, koautor knjiga Imperij, Mnoštvo i Commonwealth. U intervjuu razgovaramo o demokratskom kapacitetu kod pokreta zauzimanja trgova, njihovoj povezanosti s prostorom grada, ali i vezama između tih ideja i aktualnih radničkih i borbi za zajednički prostor u Hrvatskoj

Michael Hardt is a professor in the literature program on Duke University in USA and co-author of books Empire, Multitude and Commonwealth together with Antonio Negri. The interview discusses the democratic capacity of occupy movements, their relation to space of the city, but it also links these notions with current struggles happening in Croatia

Treba okupirati kamenolom, osnovati zadrugu i proizvoditi


|

Intervju sa Ivicom Šćepanovićem, radnikom Jadrankamena

Jadrankamen je firma koja se bavi obradom bračkog bijelog mramora. Nakon što su radnici blokirali stečajni postupak, u mjestu je intervenirala specijalna policija pa je tako ovaj slučaj odjeknu u cijeloj Hrvatskoj

We have to occupy the quarry, form a cooperative and produce


|

Interview with Ivica Šćepanović, a worker of Jadrankamen

Jadrankamen is a firm for processing white marble taken out of quarries on the island of Brač. After the workers had blocked the default process, this case resonated throughout Croatia when SWAT police teams intervened on the island

Javni prostor mora biti dostupan bez komercijalnih barijera


|

Intervju sa Teodorom Celakoskim, Tomislavom Domesom i Tomislavom Medakom, članovima inicijative Pravo na grad

Pravo na grad je inicijativa usmjerena protiv upravljanja prostorom na štetu javnog interesa i isključivanja građana iz odluka o prostornom razvoju Zagreba

Public spacehas to be accessible without commercial barriers


|

Interview with Teodor Celakoski, Tomislav Domes and Tomislav Medak, members of the Initiative Right to the city

Right to the city is an initiative aimed against management of space that goes against public interest and excludes citizens from the decision making process in development of Zagreb

Izgubimo li grad živjet ćemo u resortu


|

Intervju sa Slavenom Toljem, članom inicijative "Srđ je naš"

„Srđ je naš!“ je inicijativa građana Dubrovnika koji se protive projektu apartmanizacije Srđa

We will live in resort if we loose the city


|

Interview with Slaven Tolj, member of an initiative „Srđ is Ours“

“Srđ is ours!” is a an initiative by citizens of Dubrovnik who oppose the project of tourist resort on Srđ

Otpor ne može uspjeti bez široke mreže podrške


|

Intervju s Anitom Lunić, članicom Mreže solidarnosti

Mreža solidarnosti je inicijativa splitskih umjetnika, aktivista, anarhista, studenata i drugih oformljena s namjerom povezivanja različitih borbi koje se trenutno odvijaju u Splitu i okolici

Resistance can not succeed without a broad network of support


|

Interview with Anita Lunić, member of Solidarity Network:

Solidarity network is an initiative formed with the goal of interconnecting different struggles currently happening in Split and its surroundings. It gathers artists, activists, anarchists, students and others