bool(true) bool(false) bool(false)

Kuća Leonardelli

Galižana

Leonardelli House

Galesana


autor: Emil Jurcan
suradnici: Aleksandar Ćelović (arhitektura), Marko Martinčić mlađi (statika), Sunčica Mustač (konzervacija) 
lokacija: Galižana, Istra
investitor: Kocka d.o.o.
izvedba: Kapitel d.o.o.
godina izgradnje: 2017. - 2018.
fotografije: Edna Jurcan
author: Emil Jurcan
collaborators: Aleksandar Ćelović (architecture), Marko Martinčić mlađi (civil engineer), Sunčica Mustač (conservation) 
location: Galesana, Istria
investor: Kocka d.o.o.
construction: Kapitel d.o.o.
year of construction: 2017. - 2018.
photographies: Edna Jurcan
   

1 - Palača

   

1 - Palace

 

 

2 - Kuća

  

 

2 - House

 

3 - Bazen

 

3 - Pool