bool(true) bool(false) bool(false)

Kuća u Valturi

idejni projekt

Valtura House

design project


Na zavoju lokalne ceste u naselju Valtura kraj Pule, formirana je parcela nepravilnog oblika od 400 m2 na kojoj se planira izgradnja kuće za četveročlanu obitelj od 150 m2. Pozicija ove 'uglovne parcele' u sebi nosi nepovoljnu izloženost okolini, ali u isto vrijeme mogućnost postizanja populistički zvanog 'senzacionalnog pogleda' koji seže čak do rta Kamenjak. 

 

 
U samoj poziciji parcele vidi se naznaka oprečnosti kao glavne teme provučene u oblikovanju same kuće. Sama kuća je rekonstrukcija polovice postojeće kamene gospodarske građevine. 
 

Tri oprečnosti definirane kroz elemente zida, strehe, krova i parcele su:

1. oprečnost – tradicija/suvremenost

2. oprečnost – zaštićenost od okoline/komunikacija s prirodom

3. oprečnost – samoodrživost/ovisnost

 
Zid

Kroz materijal kuća je u prizemlju omeđena kamenim ziđem recikliranim iz postojeće građevine koji se kontinuirano nastavlja i izvan kuće u obliku ogradnog zida. Zid mijenja svoju visinu u susretima izgrađenog i neizgrađenog. Na najpovoljnijem dijelu (jug i istok) zid nestaje i pretvara se u staklenu stijenu koja se u potpunosti može otvoriti.

Na katu tradicijski element zida preuzet je kroz funkcionalno značenje debelog i nastanjivog zida. Struktura lameliranih drvenih okvira kao suvremeni montažni način gradnje promjenom u svojoj debljini kroz ovojnicu stvara prostore koji opslužuju unutrašnjost (ormari i spremišta).

 

 
Streha

Zaštita od sunca u prizemlju na istočnom i južnom pročelju postignuta je hipertrofiranom nadstrešnicom koju čini zelena terasa prvog kata. Terasa, oblikovana kao čelični brod ima i funkciju skupljača kišnice kroz drenažne ćelije ispod zelenog pokrova instalirane u njoj. Debljina zida na prvom katu stvara također zaštitu od sunca postavom uvučenih otvora.

 Krov

Krov je kosi, djelomično pokriven mediteranskim crijepom, a dijelom prevlači preko sebe materijal pročelja u obliku seljačke žbuke. Krov osim zaštite, kao i terasa zadobiva dodatnu funkciju postavom solarnih panela i kolektora za opskrbu strujom i pripremu tople vode.

 

 

Parcela

Parcela, osim meditranskog raslinja, također sudjeluje kao dio pogona koji kuću pokušava maksimalno učiniti neovisnom. Na njoj i u njoj se nalaze tankovi za skupljanje kišnice kao i biološki uređaji za pročišćavanje otpadnih voda.