bool(false) bool(true) bool(false)

Tri rada zadruge Praksa u finalu

20. Salon arhitekture Novi Sad

Three Coop Works in Final

20th Novi Sad Architecture exhibition


03.06.2016.

Rad Stanzia Brčevac zadrugara Emila Jurcana osvojio je prvu nagradu u rubrici Arhitektura na ovogodišnjem 20. Salonu arhitekture Novog Sada koji se održava od 3. do 12.6. Osim ovog rada među pet finalista u istoj rubrici odabran je Kaštel Possert člana zadruge Vjekoslava Gašparovića, a u rubrici Eksperimentalna arhitektura u finale je izabran rad Poplava u Gunji zadrugarke Ide Križaj Leko
Coop member Emil Jurcan's work Stanzia Brčevac won 1st Prize for Architecture on 20th Novi Sad Architecture Exhibition which will be held from 3 to 12 of June. Vjekoslav Gašparović work Kaštel Possert  entered the Final in the same category while Ida Križaj Leko's work The Flood in Gunja entered the Final in the category Experimental Architecture.   

Emil Jurcan, Stanzia Brčevac (foto: Edna Jurcan)

Vjekoslav Gašparović, Kaštel Possert (foto: Vjekoslav Gašparović)

Ida Križaj Leko, Poplava u Gunji / The Gunja Flood