bool(true) bool(false) bool(false)

Kaštel Possert kod Paza

idejno rješenje pristupa i rekonstrukcije

Possert castle near Paz

reconstruction and design of acces


Osnovne prostorne cjeline srednjovjekovnog kaštela čine obrambena kula, rezidencijalni prostor palasa, te unutrašnje i vanjsko gospodarsko dvorište. Teren koji se u padu sa sjevera spušta do kaštela, dilatiran je od zidina palasa širokim arheološkim iskopom. Denivelacijomo terena omogućen je uvid u punu visinu i strukturu srednjovjekovnog ziđa.

EN txt-missing
Ovim se projektom sagledavaju prostorne mogućnosti rješavanja pristupa i prezentacije srednjovjekovne kule i palasa. Idejno se rješenje sastoji od sustava vertikalnih i horizontalnih komunikacija unutar kaštela. Sastavni dio zahvata čine i elementi statičke stabilizacije ziđa.
 

Tlocrt 1. etaže

Srednjovjekovnoj se utvrdi pristupa s gornje, sjeverne strane, postojećim makadamskim putem. Pristupni put vodi nas oko rezidencijalnog sklopa i ruševnih ostataka pripadajuće stražarnice. Ulaz u unutrašnjost kaštela omogućen je s južne strane građevine, u prostor palasa. Sustav vertikalnih i hotizontalnih komunikacija započinje u prostoru palasa. Prizemlje obrambene kule zatvoren je i nedostupan prostor.

 

Tlocrt 2. etaže

Druga i treća etaža predviđenog sustava komunikacija omogućava povezivanje unutrašnjeg prostora kule i palasa.

 

Tlocrt 3. etaže

Treća je etaža ujedno i posljednja dostupna unutar prostora palasa, dok se u unutrašnjosti kule sustav komunikacija nastavlja do njenog vrha.

 

Sustavom horizontalnih tlačnih razupora, povezanih vlačnim zategama, ostvaruje se statička stabilnost sjevernog i južnog zida palasa. 

 

Presjeci

Na svim se dostupnim etažama kule predviđa prstenasti ophod i pristup svim pročeljima i otvorima. U prostoru palasa pristup je omogućen sačuvanom dijelu sjevernog i istočnog ziđa.