bool(false) bool(true) bool(false)

(S)tvar na krivom mjestu

Olja Stipanović

Matter in a Wrong Place

Olja Stipanović


08.08.2015.

Pozivamo vas na izložbu "(S)tvar na krivom mjestu" umjetnice Olje Stipanović u zadrugu Praksa u ponedeljak, 10.08. s početkom u 21 sat.
Izložba okuplja niz crteža, kolaža i fotografija te jedan video, a kojima je zajedničko polazište komad urbanog mobilijara koji se koristio prilikom sezonskog čišćenja za isprašivanje tepiha.

 

Kada opisujemo grad, služimo se nizom ustaljenih termina kojima se pozivamo na njegove određene dijelove ili funkcije: govorimo o centru i periferiji, o starim jegrama, poslovnim zonama, turističkim dijelovima grada, kvartovima... Iako su oni svakako korisni za lakšu komunikaciju (u više smislova), oni izostavljaju ili čak zaobilaze jedan njegov značenjski sloj, onaj koji je Barthesa naveo da o gradu govori kao jeziku, pisanju i pjesmi. Ti nas pojmovi navode da o gradu i njegovim pojedinim sastavnim dijelovima razmišljamo kao o živima, i to ne samo na način promjenjivosti označenika, već na način da je upravo međusobna interakcija društva ona koja ga stvara – on je mjesto susreta i s njime smo u neprestanom dijalogu. Iz tog je razloga svaki stanovnik grada neka vrsta čitatelja koji, ovisno o vlastitom kretanju, hvata određene iskaze i u mogućnosti je iznijeti barem osoban narativ.

Jedan takav narativ možemo vidjeti na izložbi umjetnice Olje Stipanović - "matter in a wrong place”, koja okuplja niz crteža, kolaža i fotografija te jedan video, a kojima je zajedničko polazište komad urbanog mobilijara koji se koristio prilikom sezonskog čišćenja za isprašivanje tepiha. Riječ je o predmetu koji, još i u vrijeme kada se aktivno koristio, nije imao jednoznačnu funkciju, budući da je nekima bio simbol napornog rada, dok je drugima, onim mlađima, bio mjesto igre i okupljanja. Promjenom društvenih navika predmet je izgubio oba svoja sadržaja (iako ponegdje nailazi na nove, makar privremene, funkcije, kao npr. odlagalište za bicikle). Ovako izvučen iz konteksta on postaje gotovo neodgonetljiv, biva ispražnjen od svojih prethodnih značenja, a istovremeno iskrsava kao snažan simbol društvenih i urbanih promjena. Ono što ga čini tako snažnim simbolom je upravo njegova nefunkcionalnost, odsutna prisutnost koja gotovo da samo iščekuje novi sadržaj.

tekst: Sanja Sekelj

When we describe the city, we use an assortment of standard terminology meant to recall its sections and purposes. We talk about its center and periphery, about the historic foundation, business zones, tourist attractions, and neighborhoods…. Although these terms are useful to streamline communication they omit or even eliminate a layer of meaning, the same layer that prompted Barthes to write about the city as language, writing, or poem - words which make us think of the city as of a living being, - not only in terms of shifting signifiers but as evidence of the community interaction being the maker of the city. The city is a place of meeting and we are in constant dialogue with it. This makes every city inhabitant a reader who, based on his/her daily movement registers images and is able to form at least a personal narrative.

One such narrative is created in “matter in a wrong place” an exhibition by Olja Stipanovic. Consisting of drawings, collages, found objects and a video work. The common point of origin for the artwork is a piece of urban inventory used for seasonal cleaning –specifically for dusting heavy carpets. It is an object that even at the time when it was actively used had multiple functions, representing hard work for some and a place of play and gathering for others [younger ones]. As the social dynamics change, this object has completely lost both of these functions. It sometimes finds new ones as for example a bicycle rack. Abandoned and taken out of its context it becomes enigmatic and emptied of its earlier meanings. It than reappears as a strong symbol of urban and social change. What makes it a strong symbol is its non-functionality, its absent presence that seems to await and invite new content.

 

text: Sanja Sekelj