bool(false) bool(true) bool(false)

Nepokoreni grad br.3

petak, 1.08. u 20h31.07.2014.

Izašao je treći broj časopisa Nepokoreni grad kojeg uređuju Mlade antifašistkinje i antifašisti Zagreba. Novi broj u fokus stavlja temu nepokoreni rad. Tako u broju možete pronaći iskustva otpora novom Zakonu o radu u Srbiji, utjecaj internacionalnih financijskih institucija na život u Bosni i Hercegovini te kako se Makedonija nosi sa strukturalnim prilagodbama. Dođite po svoj besplatan primjerak časopisa u zadrugu Praksa u petak, 1.08. u 20 sati.
 
Časopis Nepokoreni grad je nastao kao namjera članica i članova udruge da se o temi antifašizma, nasljeđa i suvremenih značenja raspravi unutar širokog spektra tema i na taj način u tiskanom mediju nastavi proizvodnja znanja koja se odvija unutar same udruge organizacijom i provođenjem tribina, radionica i samoedukacijskih kružoka. Časopis izlazi tri puta godišnje uz potporu Ministarstva kulture i proizvod je udruženog rada članica i članova MAZ-a.