Gradovi u pobuni


|

transverzalno iskustvo

Hipoteza projekta “Grad u pobuni” je da veze između različitih borbi koje se trenutno odvijaju, između ostalog, i u Madridu i Hrvatskoj stvaraju bazu za razmjenu i solidarnost koja je neophodna kako bi se promijenili trenutni uvjeti života u gradovima.

Cities in revolt


|

transversal experience

The hypothesis of the project “Cities in revolt” is that links between different initiatives in struggles that are going on right now in Madrid or in Croatia, form a pool of interchange and solidarity that builds a transversal struggle in the territory which has a potential to change the living conditions in the city.

Istarski pristanak


|

forme represije u multikulturalnom društvu

IDS kao stranka konstantno gubi potporu glasača sve do 2005. godine, kada je zabilježen najslabiji izborni rezultat. Nakon te godine njihovi izborni rezultati ponovno rastu. Što se dogodilo te godine? Čini mi se da tih godina, točnije 2006., možemo locirati jednu prelomnu točku iz politike bazirane na kulturnom identitetu u politiku baziranu na discipliniranju stanovništva. 

Istrian consent


|

forms of repression in a multicultural society

EN txt - missing

Interijer u Hatzovoj ulici


|

poslovni prostor

Projekt ovog interijera sveden je na probijane amfilade kao unutarnje komunikacije u poslovnom dijelu stana (ulična strana) i na preoblikovanje privatnog dijela stana (unutarnja stubišna strana). Elementi kojima se oblikovalo su podovi i stropovi koji smještaju nove adekvatne instalacije.

Interior in Hatz street


|

office space

 

  • Ida Križaj, d.i.a.
  • Zlatko Kozina, d.i.a.
  • Ana Miličić, d.i.a.
  • Nika Dželalija, bacc.arh. (suradnik)

Malo rimsko kazalište u Puli


|

idejno rješenje

Prostor Malog rimskog kazališta u Puli sagledan je iz tri različite perspektive. Perspektiva krajolika danas je naizraženiji oblik korištenja  te lokacije, građani koriste kazalište kao otvoreni javni prostor. Tijekom pretežno ljetnih mjeseci kazalište se koristi i kao antički spomenik čije se ruševine razgledavaju. Treći način sagledavanja prostora kazališta je kroz proizvodnju spektakla koju ta lokacija može pružiti

EN txt - missing

E.U. u Praksi


|

zbornik tekstova

Dan ulaska u Europsku Uniju je neposredno za nama, a kolektivna euforija doživjela je svoj vrhunac spektakularnim događajima diljem zemlje. No u ponedeljak, 1.7., umjesto halucinacije nastupio je stvaran život!

Povodom tog datuma zadruga Praksa je izdala brošuru E.U. u Praksi koju možete downloadati ovdje

E.U. in Practice


|

edition

 

Dossier Pulska grupa


|

Fantom slobode 1/2, 2013

Književni časopis Fantom slobode, u izdanju Durieux i Art radionice Lazareti, posvetio je dvobroj arhivi Pulske grupe. Časopis na 527 stranica u boji kronološki evidentira materijal kojeg je grupa periodički objavljivala u vlastitim publikacijama, novinama, mapama i knjigama.

Cijena knjige je 110 kn.
PDF knjige možete downloadati ovdje.

Dossier Pulska grupa


|

Fantom slobode 1/2, 2013

EN txt

Kuća Falier Boldrini


|

progušćivanje predrgađa

Obiteljska kuća sa četiri stambene jedinice smještena je na građevinskoj čestici skromnih dimenzija, svega 400-tinjak metara kvadratnih, što je uvelike uvjetovalo oblikovanje zgrade. Građevinu čini volumen prvog kata koji je izdignut iznad tla 2.50 m, na kojem su smještena dva manja okomito postavljena volumena

Falier Boldrini house


|

densifying suburbia

 

Štancija Brčevac


|

konstrukcija utočišta

Logor, a ne grad jest biopolitička paradigma današnjeg Zapada. Giorgio Agamben

U šumovitom kraju Proštine, dijelu jugoistočne Istre, između Prodola, Krnice i Škabići, geometrijski gotovo savršen kvadrat izdvojen je od krajolika visokim kamenim zidom. Kontrolirana unutrašnjost napuštene štancije danas postaje mjestom bijega pred IDS-ovom despotskom mašinom za istrijanizaciju Istre

Stanzia Brčevac


|

constructing a haven

Today it is not the city but rather the camp that is the fundamental biopolitical paradigm of the West. Giorgio Agamben

In a forest area of Proština, part of South-East Istria between Prodol, Krnica and Škabići, an almost perfect square surface is detached by high stone walls from the rest of the landscape. This controlled interior of abandoned stanzia it now becoming a hiding place from ruling political party`s despotic machine for instrianisation of Istria

Kuća Trviž


|

idejni projekt

Kuća se nalazi na vrhu brda parcele od cca 3 ha. Poziciju kuće na parceli definirali su najpovoljniji pogledi i odnos sa krajolikom. Korita bazena, stubište i rampa kao udubljenja u brdu, svjetlik i izduženi paviljon zajedničkih sadržaja u prizemlju, zajedno sa zatečenom prirodom definiraju vanjsko dvorište kuće. Odvojene sobe u suterenu, obgrljene grubo obrađenim zidom koji prelazi iz ''zida vina'' preko ''vinskog hodnika'' do ''sobe gušta'', imaju svoj privatan i intiman režim neovisan od prizemlja kuće

Trviž House


|

design project

 

Kaštel Possert kod Paza


|

idejno rješenje pristupa i rekonstrukcije

Osnovne prostorne cjeline srednjovjekovnog kaštela čine obrambena kula, rezidencijalni prostor palasa, te unutrašnje i vanjsko gospodarsko dvorište. Teren koji se u padu sa sjevera spušta do kaštela, dilatiran je od zidina palasa širokim arheološkim iskopom. Denivelacijomo terena omogućen je uvid u punu visinu i strukturu srednjovjekovnog ziđa

Possert castle near Paz


|

reconstruction and design of acces

EN txt-missing