Pjesmarica zbora Praksa


|

zbirka revolucionarnih pjesama

Pulski zbor Praksa objavio je 1. maja Pjesmaricu s repertoarom revolucionarnih pjesama koje izvode posljednje dvije godine. Tekstove je priredio zbor Praksa. Dio tekstova izložen je u skraćenom izdanju i prilagođen zborskom aranžmanu. Dizajn i prelom: Mario Lussi
Tisak: zadruga Praksa, Pula 2016.
Naklada: 120 komad

Choir Praksa Songbook


|

colection of revolutionary songs

Choir Praksa published on 1st of May a Songbook with revolutionary songs they perform past two years. Part of the lyrics is published in short edition and adjusted to the Choir arrangement.
Design: Mario Lussi
Print: Praksa Coop, Pula 2016.
Edition: 120 prints 

 

Građanin Atinski


|

novi singl grupe Palme

Rezidencijalni bend zadruge Praksa - PALME - objavio novi singl snimljen uživo u prostorijama zadruge 6.01.2016. godine.
Dragana Gašević - bas sint
Slobodan Bajić - electronika
Emil Jurcan - gramofon
Ognjen Jovanović - ritam mašina

Snimku poslušajte OVDJE.

Citizen of Athens


|

Palma's new single

Coop's residence band - PALME - published a new single recorded at live session in coop's space 6.01.2016.
Dragana Gašević - bass synth
Slobodan Bajić - electronics
Emil Jurcan - turntable
Ognjen Jovanović - rhytm machine

Play it HERE.

Palme uživo u Kopru


|

Koperground festival, 7.08.2015.

Rezidencijalni bend zadruge Praksa - PALME - objavio dio koncerta sa Koperground festivala u Kopru 7.08.2015. godine.
Master Miao - violončelo
Marianna Granny Nardini - kaossilator
Fuego Cortez - ritam mašina, sint i efekti
DJ Palmiro - bass synt & gramofon

Snimku poslušajte OVDJE.

Palme live in Koper


|

Koperground festival, 7.08.2015.

Coop's residence band - PALME - published a part of the Koperground festival concert played in Koper 7.08.2015.
Master Miao - cello
Marianna Granny Nardini - kaossilator
Fuego Cortez - rythm machine, keys & effects
DJ Palmiro - bass synt & vinyl

Play it HERE.

 

Video prilog o Muzilu


|

dio BRID-ovog istraživanja

Video prilog o Muzilu u produkciji Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID). Video je dio šireg istraživanja o građanskim i radničkim borbama koje BRID provodi u više gradova Hrvatske, a u Puli u suradnji sa zadrugom Praksa i inicijativom za Muzil Volim Pulu. Istraživanje se provodi uz financijsu pomoć Rosa Luxemburg fondacije.

Video about Muzil


|

part of OWID research

 Video about Muzil is produced by Organisation for Worker`s Initiative and Democratisation (OWID). Video is a part of a wider research that includes different citizens and workers struggle in few cities in Croatia. OWID cooperated with Praksa Coop and the Initiative for Muzil I Love Pula on the Pula cases. The research is made with the financial support of Rosa Luxemburg Foundation.

  • BRID
  • Srđan Kovačević
  • Mirna Jasić
  • Darovan Tušek

Ljubav i vozila


|

animirani film

Draško Ivezić, osnivač Adriatic Animationa i član zadruge Praksa, predstavlja svoj novi animirani film pod nazivom Ljubav i vozila. Scenarij,  režiju i glavnu animaciju filma  potpisuje Draško Ivezić, dok je glazbu komponirao Branko Radić. Umjetničku direkciju provela je Chintis Lundgren, a produkcija je provedena putem Otvorene radionice u Viborgu, Danskoj

Love and Vehicles


|

animated movie

Draško Ivezić, one of the founder of Adriatic Animation studio and member of Praksa coop, concluded his new animation movie called Love and Vehicles. Film is written, directed and animated by Draško Ivezić, music composed by Branko Radić. Art direction is done by  Chintis Lundgren. The production takes place at The Open Workshop in Viborg, Denmark

Gradovi u pobuni


|

transverzalno iskustvo

Hipoteza projekta “Grad u pobuni” je da veze između različitih borbi koje se trenutno odvijaju, između ostalog, i u Madridu i Hrvatskoj stvaraju bazu za razmjenu i solidarnost koja je neophodna kako bi se promijenili trenutni uvjeti života u gradovima.

Cities in revolt


|

transversal experience

The hypothesis of the project “Cities in revolt” is that links between different initiatives in struggles that are going on right now in Madrid or in Croatia, form a pool of interchange and solidarity that builds a transversal struggle in the territory which has a potential to change the living conditions in the city.