Kuća Leonardelli


|

Galižana

autor: Emil Jurcan
suradnici: Aleksandar Ćelović (arhitektura), Marko Martinčić mlađi (statika), Sunčica Mustač (konzervacija) 
lokacija: Galižana, Istra
investitor: Kocka d.o.o.
izvedba: Kapitel d.o.o.
godina izgradnje: 2017. - 2018.
fotografije: Edna Jurcan

Leonardelli House


|

Galesana

author: Emil Jurcan
collaborators: Aleksandar Ćelović (architecture), Marko Martinčić mlađi (civil engineer), Sunčica Mustač (conservation) 
location: Galesana, Istria
investor: Kocka d.o.o.
construction: Kapitel d.o.o.
year of construction: 2017. - 2018.
photographies: Edna Jurcan

Aneks


|

dodatak kući u Loboriki

Uz postojeću obiteljsku kuću smješten je stambeni dodatak. Ulaz u dodatak ostvaruje se preko postojećeg podesta vanjskog stubište kuće, a kontakt s terenom putem dva nova potporna zida uz podrumski ulaz. Unutrašnji prostor sastoji se od spavaće galerije i donje dnevne razine, čije se minimalne dimenzije dijelom kompenziraju visinom prostora. Svojim izrazom i funkcijom dodatak postaje autonoman element prislonjen uz zid postojeće obiteljske kuće.

Annex


|

house extension in Loborika

 The new House Annex is situated next to the existing family house. The Annex entrance is connected with existing landing of outdoor stairs, while the contact with the ground is made using two walls next to the basement entrance. The interior consists from upper gallery and lower living area, where the hight of space compensates its minimal dimensions. With its expression and function Annex becomes an autonomous element aligned with the existing family house wall

Pergola Circolo


|

terasa Zajednica Talijana Pula

 Pergola nije ništa drugo nego potpora biljkama penjačicama, oslonac za njegovo vertikalno formiranje. Arhitektura se ovdje povlači pred zelenilom, stremi nestajanju u strukturnoj sjeni. Ona se rastače na svoje rudimentarne elemente, reducira golo prisustvo na tektoniku, na dijagram gravitacijskih vektora koji kroz nju putuju prema zemlji

Circolo pergola


|

Italian Community terrace in Pula

 

Stancija Brčevac


|

realizacija

U šumovitom kraju izdvojen je visokim kamenim zidom od krajolika geometrijski savršeni kvadrat 50×50 metara čime je nekadašnji anonimni graditelj stvorio gotovo renesansni tlocrt palače – simetričan, proporcionalan, apstraktan i sastavljen od elementarnih geometrijskih oblika. 

Stanzia Brčevac


|

realisation

In the middle of a forest a perfect square surface 50x50 meter is enclosed with high stone wall. An ancient anonymous builder managed to achieve, with this gesture alone, almost a renaissance plan of a palace - symmetric, proportional, abstract and assembled from elementary geometric forms. 

Baška Stop-motion


|

natječajni rad

Gradske obale proživljavaju dugoročnu tranziciju od proizvodnih i komunikacijskih zona u kontaktu s morem prema slikovitim dvodimenzionalnim atrakcijama nužnim za definiranje mjesta kao destinacije. U tom procesu sam prostor obale prestaje biti sredstvom proizvodnje te sam postaje proizvodom, a ključni faktor u procesu te pretvorbe je svođenje događaja na atrakciju. 

 

Baška Stop-motion


|

competition entry

 

Interpretacija baroka


|

Kuća Leonardelli u Galižani

U središtu Galižane nalazi se gospodarsko-stambeni kompleks Casa Leonardelli sastavljena od centralne barokne palače uz koju se nadovezuju ostali objekti i dvorište sa cisternom. Rekonstrukcijom centralnog objekta s reprezentativnim baroknim portalom testirana je primjena stubišta u oblikovanju prostora. 

Interpreting baroque


|

Leonardelli house in Galižana

Casa Leonardelli is a late baroque complex situated in the center of the village of Galižana in Istria. With the project for reconstruction of the palace the application of stairs as a design element that produces not only movements and connections but space itself, is tested.  

Debordova linija


|

trg ispred Arene u Puli

Pulski filmski festival naručio je 2015. godine projekt scenografije ulaza za 62. festival. Inicijativa je bila pogodno tlo za istraživanje kretanja gostiju festivala čije su funkcije strogo determinirane protokolom ovog događaja kulturne industrije. U službi proizvodnje spektakla crveni tepih sa popratnim elementima projektiran je kao Debordova proizvodna linija.

Debord's line


|

Amphitheater square in Pula

Pula Film Festival institution ordered in 2015 a project for a scenography of the entrance for the 62nd Film Festival. This initiative happened to be a fertile ground to test the rigidity of the protocol for the cultural industry event, such as  the opening of the Film Festival. In the service of production of spectacle the red carpet was designed as pure Debord's assembly line.

Kuća u Valturi


|

idejni projekt

Na zavoju lokalne ceste u naselju Valtura kraj Pule, formirana je parcela nepravilnog oblika od 400 m2 na kojoj se planira izgradnja kuće za četveročlanu obitelj od 150 m2. Pozicija ove 'uglovne parcele' u sebi nosi nepovoljnu izloženost okolini, ali u isto vrijeme mogućnost postizanja populistički zvanog 'senzacionalnog pogleda' koji seže čak do rta Kamenjak. 

 

Valtura House


|

design project

 

Interijer u Hatzovoj ulici


|

poslovni prostor

Projekt ovog interijera sveden je na probijane amfilade kao unutarnje komunikacije u poslovnom dijelu stana (ulična strana) i na preoblikovanje privatnog dijela stana (unutarnja stubišna strana). Elementi kojima se oblikovalo su podovi i stropovi koji smještaju nove adekvatne instalacije.

Interior in Hatz street


|

office space

 

  • Ida Križaj, d.i.a.
  • Zlatko Kozina, d.i.a.
  • Ana Miličić, d.i.a.
  • Nika Dželalija, bacc.arh. (suradnik)

Malo rimsko kazalište u Puli


|

idejno rješenje

Prostor Malog rimskog kazališta u Puli sagledan je iz tri različite perspektive. Perspektiva krajolika danas je naizraženiji oblik korištenja  te lokacije, građani koriste kazalište kao otvoreni javni prostor. Tijekom pretežno ljetnih mjeseci kazalište se koristi i kao antički spomenik čije se ruševine razgledavaju. Treći način sagledavanja prostora kazališta je kroz proizvodnju spektakla koju ta lokacija može pružiti

EN txt - missing