bool(true) bool(false) bool(false)

Kuća Trviž

idejni projekt

Trviž House

design project


Kuća se nalazi na vrhu brda parcele od cca 3 ha. Poziciju kuće na parceli definirali su najpovoljniji pogledi i odnos sa krajolikom. Korita bazena, stubište i rampa kao udubljenja u brdu, svjetlik i izduženi paviljon zajedničkih sadržaja u prizemlju, zajedno sa zatečenom prirodom definiraju vanjsko dvorište kuće. Odvojene sobe u suterenu, obgrljene grubo obrađenim zidom koji prelazi iz ''zida vina'' preko ''vinskog hodnika'' do ''sobe gušta'', imaju svoj privatan i intiman režim neovisan od prizemlja kuće.

 

Time je postignut glavni zahtjev da zajednički i privatni prostori kuće funkcioniraju istovremeno kao dva zasebna objekta na maksimalno komprimiranoj tlocrtnoj površini.

 

Pročelje kuće je od materijala koji za toplih i vlažnih vremenskih prilika, svojstvenih području oko Pazina, ozeleni. Za ozelenjivanje pročelja poslužila je nova disciplina biomimikrija koja iz prirodnog svijeta preuzima ideje i postupke za dizajn. U ovom slučaju, poslužila je pretvorba bijelog polarnog medvjeda u zelenog. Polarni medvjed ima šuplju prozirnu dlaku koja pri vlažnoj i toploj klimi u sebi naseljava koloniju algi, uzročnike promjene boje krzna.

 
.