bool(false) bool(true) bool(false)

Pulska grupa izlaže na 13. bijenalu arhitekture u Veneciji

izabran predstavnih Hrvatske

Pulska grupa exhibits on 13. Venice Biennale of architecture

nominated croatian representative


23.03.2012.

Na javnom pozivu za za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 13. Međunarodnoj izložbi arhitekture koji su zajednički raspisali Ministarstvo kulture RH i Udruženje hrvatskih arhitekata ocjenjivački sud jednoglasno se odlučio za prijedlog Tomislava Pavelića: Pulska grupa.
Tomislav Pavelić as selector and Pulska grupa as architects were nominated for Croatian representatives on 13th Intl. Architecture Exhibition in Venice. This decision was made by the jury on public competition organized Croatian Ministry of Culture and Croatian Association of Architects.

Na javni natječaj su pristigla četiri prijedloga:

- Project Zagreb 2.0. – geopolitička i disciplinirana « Zajednička osnova » ;povjerenici : Eve Blau i Ivan Rupnik

- Tape/Net/Tuff, eksperimentalne prostorne instalacije dizajnerske grupe Numen /For Use;  povjerenica: Ivana Radenović

- Pulska grupa, povjerenik: Tomislav Pavelić

- Think space / Misli prostor; povjerenici: tim programa THINK SPACE PAST FORWARD

O kandidaturama za povjerenika hrvatskog nastupa odlučivao je ocjenjivački sud u sastavu: Krešimir Rogina, predstavnik Udruženja hrvatskih arhitekata (predsjednik), Silvio Bašić, predstavnik Udruženja hrvatskih arhitekata, Lea Pelivan, predstavnica Udruženja hrvatskih arhitekata, Berislav Šipuš, predstavnik Ministarstva kulture i Zlatko Uzelac, predstavnik Ministarstva kulture.

Detaljne informacije biti će objavljene na press konfrenciji koja će se održati u srijedu, 28.03. u Ministarstvu kulture RH.

izvor:dai-sai.hr

 Four entries arrived on the competition:

- Project Zagreb 2.0. – geopolitical and disciplined « Common ground» ;by Eve Blau i Ivan Rupnik

- Tape/Net/Tuff, experimental spatial installation by design group Numen /For Use;  selected by Ivana Radenović

- Pulska grupa, selected by Tomislav Pavelić

- Think space; selected by THINK SPACE PAST FORWARD

Members of the jury who decided on the nomination were: Krešimir Rogina, delegate of  Association of Architects (president of the jury), Silvio Bašić, delegate of  Association of Architects, Lea Pelivan, delegate of  Association of Architects, Berislav Šipuš, delegate of  Ministry of Culture and Zlatko Uzelac, delegate of  Ministry of Culture.

More details on this news will be disposed at the press conference which will be held on Wednesday, 28 March in Ministry of Culture in Zagreb.

source: dai-sai.hr