bool(false) bool(true) bool(false)

Radovi u Veneciji pri kraju

Izvještaji Pulske grupe sa gradilišta

Construction in Venice almost finished

Pulska grupa raports from the construction site


19.08.2012.

U ponedjeljak, 13.08., započeli su radovi na hrvatskom paviljonu u Arsenalu u Veneciji. Otvaranje izložbe predviđeno je za ponedjeljak, 27.08. u 18 sati. Ovdje možete pratiti napredovanje rada Pulske grupe na samoj lokaciji paviljona:
The construction of Croatian pavilion started on Monday, 13. August in Venice Arsenale. The opening of the pavilion is set for Monday, 27.08. in 6 PM. Here you can follow the development of work done by Pulska grupa on the location:

22.08.

Namještene sve projekcije u paviljonu.

..

22.08.

All projections in pavilion are positioned.

Foto: Boris Cvjetanović

..

Photo: Boris Cvjetanović

21.08.

Danas su u Veneciju stigli i Siniša Labrović, Boris Cvjetanović i Zlatko Uzelac pa smo zajedno s njima,  Tomislavom Pavelićem i Anom Šilović prokomentirali zadnje detalje oko izložbe, postava i samog izgleda paviljona. Može se reći da je paviljon spreman za otvaranje!

21.08.

Siniša Labrović, Boris Cvjetanović and Zlatko Uzelac came today in Venice so we discussed with them, together with Tomislav Pavelić and Ana Šilović, the last details in the exhibition setting and the pavilion itself. Now we can say that the pavilion is ready for the opening!

18.08.

Postavljeni su svi tilovi i plakat "Sastavljena mašina otpora". Testirani su projektori za projekciju Igorovog i Hrvoslavinog videa.

18.08.

All tulle fabric and the poster "Struggle Machine Assembled" are placed. Projectors for Igor` and Hrvoslava`s video are tested.

17.08.

U posljednja dva dana smo postavili sve projektore, zvučnike i točkastu rasvjetu. Provučeni su svi kablovi do mediaplayera i frajer iz bijenala nam je doveo struju. testirali smo zvučnike - funkcioniraju. Paralelno je jedan tim odradio makete / prostorne uređaje - "Konstituirajuće mjesto" (treći uređaj) je gotova i "Tokovi vrijednosti" (drugi uređaj) također. Testirali smo par varijanta veza i odlučili se za flaks jer ostaje "nevidljiv", ali se u sjeni projicira kao jasna crta. Jako dobro. Loši su nosači pleksija jer su prerobustni, ali tu nema pomoći. Ostalo je još "Operater resursa" (prvi uređaj) sa diskovima, čije su se slojnice pri transportu odljepile pa smo ih ponovno zaljepili i pustili zasada da se prime. Katalozi su svi gotovi i posloženi. Danas popodne krećemo s postavljanjem platna.

Tek su jučer počeli postavljati okolne paviljone. Još se ne osjeća užurbanost. Super da smo došli tako rano jer možemo u miru raditi, a i na raspolaganju su nam radnici bijenala i njihova skela, za koju će se vjerojatno od sljedećeg tjedna svi tući.

17.08.

In last two days we manage to install all the projectors, speakers and spot lights. All the media players are connected and a guy from Biennale brought the electricity. We tested the speakers – they work. Parallel to that, one team worked on the models / spatial devices – “A Constituent place” (device n.3) is finished, “Flows of values” (device n.2) also. We tested few options for connections and decided to put nylon cord because it stays “invisible” but has a nice clear shadow. Very good. The support for the plexiglas is bad, its too robust, but there’s nothing we can do. We still have to finish “Resource operator” (device n.1). Its parts disassembled in the transport so we glue it together again and left it to dry. The catalogs are all stacked. In the afternoon we will start to lift the tulle fabric.

Yesterday they started to work in the neighbor pavilions - we still don’t feel the pressure. Its great we came so early because we can work in peace and we have all the workers and scaffold of Biennale on our disposal. Next week there will probably be a fight who will grab them first.

15.08. - Slaganje kataloga

..

15.08. - Sorting the catalogs

15.08. - Dovršavanje prostornog uređaja "Konstitutivno mjesto"

..

15.08. - Finishing the spatial device "A Constituent place"

14.08. - Viješanje ostalih cijevi i zamračivanje prostora

..

14.08. - Hanging the other tubes and darkening the space

13.08. - Viješanje prve cijevi

--

13.08. - Hanging the first tube

13.08.

Prvi dan je prošao izvrsno unatoč laganoj neizvjesnosti ujutro jer su na granici tražili potvrdu da materijali neće ostati u Sloveniji nego da idu do Venecije. Ali to se riješilo. Postavljeni su svi kušineti na rogove te 3 od 7 poprečnih glavnih cijevi od skele. Planiramo sutra dovršit jos te četiri te postaviti također sve uzdužne uz rubove paviljona i počet sajle s platnima.

13.08.

First day was great even there was a slight anxiety in the morning because the truck stayed at the border until the police realized it is not staying in Slovenia but that it goes to Venice. That was solved. We installed all the cushions on the roof construction and lifted 3 out of 7 main long tubes. Tomorow we plan to lift 4 more main tubes and all secondary ones and then start to put wires for projection screens.